Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony-dlatego jeśli nie zgadzasz się - opuść stronę !
Gimnazjum nr 5
tel. 13-43-656-07

 

Konkurs na najlepszego Ucznia – Sportowca Roku

 

Konkurs prowadzony jest od 2007r. przez nauczycieli wychowania fizycznego i ma na celu zmobilizować młodzież do tego by zdobywali dobre wyniki  zarówno w sporcie jak i w nauce. Regulamin konkursu jest tak stworzony by przyznawać  punkty zarówno za sukcesy sportowe jak i za osiągnięcia indywidualne w nauce i zachowaniu

 

  Tytuł Ucznia- Sportowca Roku otrzymali :

 

W roku szkolnym 2007\2008 

Sylwia Miłoś i Jakub Lechowicz


W roku szkolnym 2008\2009 

Diana Twaróg i Bartosz Smolik


W roku szkolnym 2009\2010 

Patrycja Borek i Tomasz Blicharczyk


W roku szkolnym 2010\2011

Ilona Tabisz i Tomasz Blicharczyk


W roku szkolnym 2011\2012

Ilona Tabisz i Maciej Barański

 

W roku szkolnym 2012\2013

Sabina Anteczek i Jakub Słowik

 

W roku szkolnym 2013\2014

Daria Frączek i Krystian Wiklowski

 

 

W roku szkolnym 2014\2015

Zuzanna Ginalska i Krystian Wiklowski

 

 

W roku szkolnym  2015\2016

Zuzanna Ginalska i Dominik Smolik

 

W roku szkolnym  2016\2017

Zuzanna Ginalska i Kacper Frydrych

             Regulamin :

 

Konkurs na najlepszego ucznia – sportowca Gimnazjum nr 5 w Krośnie.

Tytuł NAJLEPSZY UCZEŃ-SPORTOWIEC przyznawany jest pod koniec roku szkolnego uczniowi klasy I, II lub III, który może poszczycić się największymi osiągnięciami sportowymi w zawodach indywidualnych i zespołowych na szczeblu powiatu, rejonu, województwa czy kraju i godnie reprezentuje szkołę.

CELE KONKURSU :

& popularyzacja sportu w gimnazjum i środowisku

& zachęcenie uczniów do doskonalenia umiejętności sportowych

& wyłonienie i nagrodzenie najlepszych uczniów - sportowców szkoły

& zachęcenie uczniów do systematycznej nauki i pogłębiania wiedzy

& wyznacznik przydzielania stypendium sportowego

TERMIN :

& cały rok szkolny

ODPOWIEDZIALNI :

& nauczyciele wychowania fizycznego

I. WARUNKI UCZESTNICTWA

& zdobycie przynajmniej 150 pkt. za udział w dowolnej (punktowanej) imprezie sportowej (kilku imprezach sportowych)

& uczeń, który zdobędzie min. 150 pkt. w zawodach sportowych, otrzymuje dodatkowe punkty za wyniki w nauce, zachowanie na półrocze (I sem.) i na koniec roku szkolnego

II. PUNKTACJA

A) PUNKTACJA ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE (udział w Gimnazjadzie w ramach imprez SZS)

udział w zawodach szkolnych 20 pkt (miejsca I-III 50 pkt) udział w zawodach powiatowych 50 pkt ( miejsca I-III 100 pkt) udział w zawodach rejonowych 100 pkt ( miejsca I-III 150 pkt) udział w zawodach wojewódzkich 150 pkt (miejsca I-III 200 pkt)

B) PUNKTACJA ZA NAUKĘ I ZACHOWANIE

za średnią ocen ze wszystkich przedmiotów:

1. wyższą niż 4.75 - 100 pkt

2. 4,74 - 4,00 - 50 pkt

3. 3,99 - 3,50 - 25 pkt

4. 3,49 - 3,00 – 10 pkt

za zachowanie:

wzorowe - 150 pkt.

bardzo dobre- 100 pkt.

dobre - 50 pkt.

za ocenę celującą końcoworoczną z wychowania fizycznego plus 50 pkt

C) ZA UDZIAŁ W INNYCH IMPREZACH SPORTOWYCH

za udział w zawodach i imprezach okolicznościowych 20 pkt (miejsca I-III 50 pkt)

za pobicie rekordu szkoły 100 pkt.(na podstawie wyników w kronice szkolnej)

D) PUNKTACJA DRUŻYNOWA

każdy zawodnik drużyny otrzymuje punkty jak za indywidualny udział w zawodach (miejsce drużyny decyduje o liczbie punktów)

o przyznaniu punktów zawodnikom rezerwowym decyduje nauczyciel prowadzący drużynę (mogą oni otrzymać całość lub połowę punktów w zależności od stopnia zaangażowania )

E) STRATY PUNKTOWE

uczeń traci taką ilość punktów, jaką mógłby zdobyć za zajęcie I miejsca w zawodach w których nie wziął udziału z własnej winy - bez usprawiedliwienia rodziców (opiekunów),

jeśli w/w sytuacja powtórzy się, uczeń zostaje wykreślony z konkursu

uczeń nie otrzymuje punktów za udział w zawodach jeśli w czasie ich trwania zachował się w sposób naruszający dobre imię szkoły, drużyny lub naruszył inne ogólnie przyjęte normy poprawnego zachowania

za szczególnie rażące, niegodne zachowanie uczeń może być całkowicie usunięty z konkursu (decyzję podejmuje nauczyciel wychowania fizycznego w porozumieniu z dyrektorem szkoły).

uczeń traci połowę punktów zdobytych jeśli na I semestr lub na koniec roku szkolnego otrzymał jedną ocenę niedostateczną (jeśli otrzymał dwie lub więcej ocen niedostatecznych traci wszystkie dotychczas zdobyte punkty).

uczeń traci połowę punktów zdobytych jeśli na I semestr lub na koniec roku szkolnego otrzymał ocenę z zachowania gorszą niż poprawna.

Kandydatów do tytułu Sportowca Roku prezentują nauczyciele wychowania fizycznego, którzy zasięgają opinii Rady Pedagogicznej i przyznają tytuł uczniowi.

Nagrodzony uczeń otrzymuje pamiątkowy dyplom z tytułem „Najlepszy uczeń –sportowiec " oraz nagrodę rzeczową.

Opracowali : Katarzyna Zajdel, Magdalena Jasłowska, Ireneusz Rodycz