Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025

   • Informujemy, że nasza szkoła otrzymała w 2023 roku wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.
    Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.
    W ramach wsparcia otrzymaliśmy 15 000 zł. Otrzymane środki finansowe zgodnie z celem programu zostaną przeznaczone na zakup nowości wydawniczych, realizację działań promujących czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży oraz zakup nowych elementów wyposażenia biblioteki szkolnej. Proponowana do zakupu lista książek została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Rodziców oraz Samorząd Uczniowski naszej szkoły.

    belka-kolor-1024x156-1.jpg