• Bezpieczni w ruchu drogowym

     • W dniu 28.11.2023r. odbyło się spotkanie dla  klas IV-V oraz VI-VIII z policjantami ruchu drogowego w Krośnie. „Bezpieczni na drodze”- to temat pogadanki, w której dzieci chętnie uczestniczyły. Głównym celem spotkania było zapoznanie dzieci z niebezpieczeństwami grożącymi niechronionym uczestników ruchu drogowego oraz uświadomienie dzieciom jak prawidłowo należy korzystać z drogi i jak się na niej zachowywać. Uczniowie  utrwalili sobie zasady bezpiecznego poruszania się po drodze pieszo oraz rowerem. Przypomnieli sobie znaczenie znaków i symboli w ruchu drogowym.  Policjanci zwrócił szczególną uwagę na to, że bardzo ważnym elementem zwiększającym bezpieczeństwo na drodze jest noszenie na sobie elementów odblaskowych szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Dzieci aktywnie uczestniczyły w spotkaniu, zadawały wiele pytań, ale i na wiele potrafił odpowiedzieć. Spotkanie z policjantem jest dla dzieci zawsze dużą atrakcją, co zachęca je do poznawania zasad ruchu drogowego.

     • Dzień życzliwości

     • W świecie, w którym liczy się osobisty sukces i rywalizacja, zapominamy czasem o tym, co najważniejsze – o tym jak powinniśmy się do siebie odnosić. Dlatego 21 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Życzliwości i dobrych relacji. 

      W tym wyjątkowym dniu przygotowaliśmy gazetki zawierające Kodeks człowieka życzliwego i sentencje na temat tego jak być człowiekiem życzliwym, empatycznym. Przy wejściu do szkoły każdy kto wchodził został przywitany miłym słowem i obdarowany specjalną zakładką do książek, które nie pozwolą im zapomnieć, że są wspaniali, wyjątkowi, kreatywni, mądrzy, życzliwi....Cała społeczność szkolna obdarowywała się w tym dniu innych dobrym słowem, uśmiechem, szacunkiem.
      Klasy 4-8 wzięły udział w Grze terenowej po szkole. Wybrani uczniowie musieli przy pomocy wierszyków/drogowskazów odnaleźć zadania, które schowane były w sekretariacie, sklepiku, przedszkolu, szatniach, świetlicy i na hali. 7 zadań związanych z życzliwością, rozwiązywali już w klasach z całym zespołem klasowym. W klasach też uczniowie wrzucali do słoików życzliwości karteczki z miłymi słowami zaadresowanymi do konkretnych osób, które to karteczki trafiły do adresatów. Na korytarzach szkolnych było kolorowo, gdyż w tym roku każda klasa wylosowała kolor, w który każdy miał się ubrać. Na dużej przerwie bawiliśmy się tańcząc Belgijkę.
      Dzięki zaangażowaniu uczniów i nauczycieli ten dzień upłynął w atmosferze uśmiechu i dobrej zabawy. Pamiętaj BĄDŹ ŻYCZLIWY DLA INNYCH 
      Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji

     • Dzień wspomnień i zadumy

     • ​​​​„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
      ks. Jan Twardowski

      W listopadowym czasie zadumy i refleksji nad tajemnicą życia, śmierci, i przemijania, wdzięcznej pamięci o tych którzy już odeszli. 

      ​​​

      Tak jak co roku, nasi uczniowie ze Szkolnego Koła Wolontariatu „Podaj Dalej”odwiedzali krośnieński  cmentarz komunalny. Zapalili znicze i w modlitwie wspominali bohaterów naszej Ojczyzny, którzy walczyli na frontach całego świata, krwią i życiem płacąc za naszą wolność i niepodległość. Patriotyzm, oswajanie się z przemijaniem, kultywowanie pamięci to ważny element naszych działań wychowawczych. Listopadowe dni zadumy... Pamiętajmy, że my jesteśmy, ponieważ oni byli. Nasza szkoła pamięta...